top of page

Kontaktikeskus sai Kaugtöö Tegija märgise rinda

Targa Töö Ühing ja Elisa kutsusid ettevõtteid üles kandideerima alates sellest aastast välja antavale Kaugtöö Tegija märgisele, mille eesmärgiks on tunnustada ja kaasata organisatsioone, kes rakendavad kaugtöötamise erinevaid võimalusi.

Targa Töö Ühing väärtustab meilegi Kontaktikeskuses hingelähedast töökorralduse põhimõtet, kus arvestatakse nii töötaja kui ettevõtte huvisid ja vajadusi, kus töötajatel on suurem vabadus, aga ka vastutus oma töö tulemuste eest. Mitte lihtsalt ei käida tööl (töötunde täis istumas), vaid tehakse tööd - olgu töö tegemise kohaks siis kontor, kodu või mõni muu koht, mis hetkel mõlemale poolele sobivaim on.


Meie 10-st Eesti peal laiali paiknevatest kontoritest väljaspool töötajateks on pidevalt näiteks Hiiumaal elavad ja kodus töötavad telefoni-klienditeenindajad, aga ka aeg-ajalt kodu-kontoris viibijatena näiteks väikeste laste vanemad, kontorist kaugel elavad inimesed ja ka lihtsalt avatud kontori melust väsinud või vaheldust tahtvad inimesed.


Oleme uhked saadud märgise üle ja õnnelikud, et meil on erinevates Eesti paikades kaugtöökohad ja et saame teha tööd ka kodus!


Kaugtöö Tegija märgise 2017. aastal saanud ettevõtete loetelu toodud siin.

Comments


bottom of page